Тихомир Манолов
"Игра на хамелеони"
30x24.5 см.
смесена техника