Найден Станчев
"Златната риба"
35x40 см.
масло,платно