Найден Станчев
"Легенда за цветето"
40x40 см.
масло,платно