Ясен Голев
"Стара къща от с.Райово"
38x46 см.
акварел