Анжела Минкова
"Ключът"
30x15x15 см.
различни материали